Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 8 av 8

För många frågor om avtalet med USA

DEBATT. Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge med anledning av Rysslands krig i Ukraina och ökade geopolitiska spänningar i världen. Miljöpartiet vill se ett stärkt totalförsvar, civilt såväl som militärt samtidigt som vi fortsätter

Sammanhang: ...Av Daniel Helldén (MP) språkrör Amanda Lind (MP) språkrör Emma Berginger (MP) riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson...

Omnämnda platser: Polen, Sveriges, Nato. Omnämnda personer: Emma Berginger, Amanda Lind, Daniel Helldén.

expressen.se - https://www.expresse...t-med-usa/ - 3431 - Datum: 2024-06-17 17:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Därför blev det inget besked om värnplikt utomlands

– De som ska vara utomlands på insatser i fredstid ska vara anställda och frivilliga. Det är viktigt för oss, plikten är en del av det svenska försvaret men den måste användas med försiktighet. Skulle det vara krig eller krigsfara då är det värnpliktiga som

Sammanhang: ... – Vi tror att det är bättre om Sveriges bidrag till sådana operationer är yrkesmilitärer, som är där frivilliga och därmed mer motiverade, säger Emma Berginger (MP), försvarspolitisk talesperson. Känslig fråga Enligt uppgifter till SVT fanns en diskussion i Försvarsberedningen om att personer som genomgick värnpliktsutbildning på vissa platser skulle erbjudas att efter avslutad utbildning skickas till Lettland för att tjänstgöra i den truppstyrka Sverige ska ha där. ...

Omnämnda platser: Lettland, Sverige, Sveriges. Omnämnda personer: Emma Berginger, Hans Wallmark, Hanna Gunnarsson.

svt.se - https://www.svt.se/n...-utomlands - 1933 - Datum: 2024-04-27 12:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

V:s varning: Kärnvapen kan föras in i Sverige

Politik TT Regeringen ser inga skäl att ha kärnvapen eller permanenta baser på svenskt territorium i fredstid. Men MP och V varnar för att kärnvapen ändå kan komma att placeras här. Emma Berginger (MP). I sin nya utrikesdeklaration skriver regeringenatt

Sammanhang: ...Men MP och V varnar för att kärnvapen ändå kan komma att placeras här. Emma Berginger (MP). I sin nya utrikesdeklaration skriver regeringen att det på samma sätt som i övriga nordiska länder inte finns skäl att ha kärnvapen, eller permanenta baser, på svenskt territorium i fredstid. ...

Omnämnda platser: Nato, Sverige, USA. Omnämnda personer: Håkan Svenneling, Morgan Johansson, Emma Berginger.

news55.se - https://news55.se/se...i-sverige/ - 2553 - Datum: 2024-03-20 14:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

V: Inget hinder att kärnvapen förs in i Sverige

Politik TT Regeringen ser inga skäl att ha kärnvapen eller permanenta baser på svenskt territorium i fredstid. Men MP och V varnar för att kärnvapen ändå kan komma att placeras här. I sin nya utrikesdeklaration skriver regeringen att det på samma sättsom

Sammanhang: ...Det innebär att det inte finns några hinder formellt för en annan stat att bryta mot den svenska linjen. Emma Berginger (MP) framhåller att kärnvapen kan utgöra en måltavla för kärnvapenattacker. Varför vill utrikesministern öppna för att ha kärnvapen i krigstid, då riskerna för en eskalation och användning av kärnvapen är än större än i fredstid? ...

Omnämnda platser: Sverige, USA, Nato. Omnämnda personer: Morgan Johansson, Håkan Svenneling, Utrikesminister Tobias Billström.

news55.se - https://news55.se/se...i-sverige/ - 2493 - Datum: 2024-03-20 11:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

KRAVET PÅ SVERIGE: Måste ge besked om kärnvapen

Nu återstår endast formaliteter innan Sverige blir en del av försvarsalliansen. Det svenska medlemskapet kommer att innebära stora förändringar. En av de största blir att Sverige officiellt frångår principen om en militär allians-frihet. Sverige kommer att

Sammanhang: ...Miljöpartiet har inte beslutat sig för hur man kommer att rösta. Partiets försvarspolitiska talesperson Emma Berginger anser att avtalet kan bli bekymmersamt om Donald Trump vinner presidentvalet i höst. – Det kan påverka hur ett sådant här avtal används. ...

Omnämnda platser: Nato, Trump, Danmark. Omnämnda personer: Magnus Christiansson, Emma Berginger, Håkan Svenneling.

marcusoscarsson.se - https://marcusoscars...karnvapen/ - 3095 - Datum: 2024-02-26 18:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »

MP: Lagstifta mot kärnvapen i Sverige: ”Kan utgöra en måltavla”

Flera Natoländer har kärnvapen. Storbritannien, Frankrike, USA och framförallt USA som dessutom har placerat ut amerikanska kärnvapen i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Italien och Turkiet. I och med det vill Miljöpartiet lagstifta mot kärnvapen, med anledning

Sammanhang: ... – Under mina åtta år som försvarsminister – aldrig ett samtal, aldrig en påtryckning, aldrig en aktuell fråga. Emma Berginger (MP) undrar varför ett förbud mot kärnvapen inte är aktuellt, när M och S ändå är överens om att de inte vill se kärnvapen i Sverige...

Omnämnda platser: Frankrike, Sveriges, Tyskland. Omnämnda personer: Pål Jonsson, Emma Berginger.

svt.se - https://www.svt.se/n...n-maltavla - 1819 - Datum: 2024-01-28 23:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Ministern: Det är mycket bråttom

Politik TT Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) håller med om att uppbyggnaden av det civila försvaret måste skyndas på. Försvarsberedningens budskap var att takten i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka. Carl-Oskar Bohlin, minister för det civila

Sammanhang: ...Krisberedskapen får inte tappas bort, säger Emma Berginger (MP). Hon tycker också att försvarsberedningen borde tryckt på vikten av ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige, eftersom den inte är beroende av insatsvaror från utlandet i krig. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Peter Hultqvist, Emma Berginger, Carl-Oskar Bohlin.

news55.se - https://news55.se/se...t-brattom/ - 2895 - Datum: 2023-12-19 19:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Ekot erfar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap görs om

I eftermiddag presenterar Försvarsberedningen sin rapport om utformningen av det civila försvaret till försvarsministern. Och enligt uppgifter till Ekot är ett av förslagen i rapporten att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, görs om och stärks

Sammanhang: ...Ledamöter från alla riksdagspartier har deltagit i arbetet med rapporten och är eniga om huvuddragen. Men Miljöpartiets Emma Berginger, hade velat se skrivningar om ekologisk odling. – Miljöpartiet hade ju önskat att försvarsberedningen hade förordat en mer ekologisk lantbruksproduktion eftersom den i regel har en hög självförsörjningsgrad, och inte är beroende av olika insatsvaror som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, säger Emma Berginger (MP)....

Omnämnda platser: Ryssland, Ukrainas, Vänsterpartiets. Omnämnda personer: Hanna Gunnarsson, Lars Wistedt, Emma Berginger.

sverigesradio.se - https://sverigesradio.se/artikel/8534440 - 1976 - Datum: 2023-12-19 08:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »